فهرست مشخصات  قبول شدگان آزمون سراسري تابستان 91

انجمن خوشنويسان شعبه كازرون

 

((دوره مقدماتي  خانمها   ))

رديف

نام نام خانوادگي

نمره

نام استاد

1

فاطمه بهبودی

قبول

آ.نجیبی

2

آیدا بهزادی

//

خ. فروغی

3

زهرا بهشتی

//

خ .فروغی

4

نرجس پیراسته

//

___________

5

ندا توکلی کازرونی

//

خ.فروغی

6

زینب جعفری زاده

//

آ . نجیبی

7

مریم چراغی کازرونی

//

آ.سهرابی

8

ریحانه داش امیری

//

//

9

شقایق دهقانی

//

خ. فروغی

10

نرجس دهقان

//

//

11

مهوش رییسی

//

خ . افقهی

12

نرجس شیخیان

//

آ.سهرابی

13

اسماء عارف

//

//

14

فاطمه عارف

//

//

15

لیلا عطایی قراچه

//

آ.نجیبی

16

شهلا غفاری

//

//

17

الهام ماندنی پور

//

خ.فروغی

18

راضیه محمدی

//

آ.نجیبی

19

مینا مشی

//

خ.فروغی

20

فتانه معماری

//

آ.سهرابی

21

ناهید نوروزی

//

آ.نجیبی

 

((دوره مقدماتي آقايان ))

1

مجتبی پرویزی

//

--------

2

عباس جمشیدی

//

آ. نجیبی

3

اسماعیل جهانگیری

//

--------

4

بهنام حجازی فرد

//

أ‌.   نجیبی

5

علی ماندنی پور

//

خ.فروغی

6

احمد مسرور

//

//

7

امیرحسین موذنی

//

//

8

علیرضا یزدان پناه

//

آ.سهرابی

 

((متوسط  خانمها ))

1

نرجس پیراسته

//

-------

2

ندا توکلی کازرونی

//

خ.فروغی

3

مریم چراغی کازرونی

//

آ.سهرابی

4

الهام خسروی

//

خ.افقهی

5

ریحانه داش امیری

//

آ.سهرابی

6

پروین رشیدی

//

خ.فروغی

7

اسماء عارف

//

آ.سهرابی

8

سحر مردانی

//

-------

9

راضیه محمدی

//

آ.نجیبی

10

فتانه معماری

//

آ.سهرابی

 

((دوره  متوسط آقايان ))

1

مجتبی پرویزی

//

----------

2

عباس جمشیدی

//

آ.نجیبی

3

علیرضا یزدان پناه

//

آ.سهرابی

 

(( دوره خوش خانمها ))

1

فاطمه جهانی آزاد

//

آ. سهرابي

2

کبری خواجه

//

خ.فروغی

3

ساره سعید

//

//

4

یلدا محصلی

//

//

5

سارا مرادی

//

خ.افقهی

6

نوشین هویدا

//

آ.سهرابی

 

((دوره خوش آقايان))

1

احمد رضا ارسلانی

//

آ.نجیبی

2

رضا جوکار

//

خ.فروغی

3

مسلم قهرمان پور

//

آ.سهرابی

                             

((دوره عالي خانمها))

رديف

نام نام خانوادگي

 

نمره

 

 

نام استاد

نستعليق

كتابت

شكسته

نسخ وثلث

1

محبوبه باتمیز

*

*

 

 

خ.فروغی

2

پریسا حسینی

 

 

*

 

آ.سهرابی

3

صدیقه فتحی پور

 

*

 

 

آ.سهرابی

4

محبوبه فرحناک

*

*

 

 

خ.افقهی

 

 ((دوره عالی آقايان ))

رديف

نام نام خانوادگي

 

نمره

 

 

نام استاد

نستعليق

كتابت

شكسته

نسخ وثلث

1

              محمد ابراهیم شاه امیریان

*

*

 

 

آ.سهرابی

 

 

 

((دوره ممتاز  خانمها))

رديف

نام نام خانوادگي

 

نمره

 

 

نام استاد

نستعليق

كتابت

شكسته

نسخ وثلث

1

 لیلا پیران 

*

*

 

 

آ.سهرابی

 

 

 

((دوره ممتاز آقایان ))

رديف

نام نام خانوادگي

 

نمره

 

 

نام استاد

نستعليق

كتابت

شكسته

نسخ وثلث

1

 

گشتاسب جهانگیری

 

 

*

 

آ.سهرابی

2

 

ابراهیم سیاوش

 

 

*

 

//

3

مجتبی صحافی سیار

 

 

*

 

//

4

احمد رضا یزدانی

*

 

 

 

//

 

*****************************************************************

 

فهرست مشخصات قبول شدگان خط تحريري آزمون سراسري پايان دوره اي ارديبهشت 91

نام و نام خانوادگي

نام دوره

خط قبولي

نام استاد

ندا توکلی کازرونی

مقدماتي بزرگسالان

نستعليق

آ.سهرابی

اشرف چوبدار

//

//

--------

ابراهیم خدارهمی

//

//

آ.نجیبی

علیرضا دهقان

//

//

//

سید محمود رضا طبیبی

//

//

//

زهرا کریمی

//

//

//

راضیه محمدی

//

//

//

منیژه محمدی

//

//

//

امیر ناظمی

//

//

آ.سهرابی

هادی نغماچی کازرونی

//

//

آ.نجیبی

رعنا اژدری

//

//

-------

شیما بازیار

//

//

خ.فروغی

پریسا نوروزی

//

//

آ.نجیبی

امیرحسین هدایت

//

//

-------

زهرا ابوالحسنی

متوسط

//

خ.فروغی

توحید افشاری

//

//

//

امیرحسین موذنی

//

//

خ.فروغی

فاطمه پاژنگ

//

//

--------

هانیه پاژنگ

//

//

--------

پریسا جمشیدزاده

//

//

خ.فروغی

سهراب جهانگیری

//

//

------

اشرف چوبدار

//

//

------

نرجس دهقان

//

//

خ.فروغی

علیرضا دهقان

//

//

آ.نجیبی

پیمان صالح

//

//

آ.سهرابی

مهرشاد ضیایی

//

//

//

سیده بهار طباطبایی

//

//

خ.فروغی

فاطمه عباسی

//

//

//

راضیه محمدی

//

//

آ.نجیبی

زهرا محمدی

//

//

خ.فروغی

منیژه محمدی

//

//

آ.نجیبی

مرجان ملکی زاده

//

//

خ.فروغی

هادی نغماچی کازرونی

//

//

آ.نجیبی

زهرا ابولحسنی

پیشرفته

شکسته

خ.فروغی

 

الهام خسروی

//

//

خ.افقهی

فریدون کتویی زاده

//

//

آ.سهرابی

ندا توکلی کازرونی

//

//

آ.سهرابی

سهراب جهانگیری

//

//

------

رضا جوکار

//

//

خ.فروغی

محمد رضا آرین

مقدماتی کودکان

نستعلیق

//

توحید افشاری

//

//

//

پریسا جمشیدزاده

//

//

خ.فروغی

پریا جعفری زاده

//

//

آ.نجیبی

فاطمه چویلی

//

//

خ.فروغی

محمد رضا رجبی

//

//

آ.نجیبی

امیرحسین رشیدی

//

//

------

مریم ریحانی

//

//

خ.فروغی

سید محمد مهدی سجادیان

//

//

ا.سهرابی

شقایق شجاعی

//

//

خ.فروغی

محمد شریف زاده

//

//

------

سیده بهار طباطبایی

//

//

خ.فروغی

یسنا عباسی دخت

//

//

آ.نجیبی

امیرحسین موذنی

//

//

خ.فروغی

مهدی مرادی

//

//

//

یاسمن محسنی

//

//

آ.نجیبی

محمد رضا مرحمتی زاده

//

//

خ.فروغی

مرجان ملکی زاده

//

//

//

مریم ملکی زاده

//

//

//

امیرمحمد نجفی

//

//

آ.سهرابی

یزدان نحاسی

//

//

خ.فروغی

غزل نظرپور

//

//

//

 
 
+ نوشته شده توسط حسین داودی در شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 12:42 |